Överdrivna hotbilder mot Sverige!

 

Regeringens säkerhetspolitik hotar bli en fara för vår säkerhet och oberoende. Istället för att göra vad vi kan för att främja avspänning i regionen skickas försvarsministern fram med det ena aggressiva anförandet efter det andra. Han kastar sig nu i famnen på Trumps försvarsminister och hans anförande i anslutning till besöket i USA var extremt i sina angrepp på Ryssland och totala uppslutning till USA och dess militära avsikter. Här fanns inte ens ett försök till nyansering eller nykter analys av det globala världsläget. Hoten enligt den svenska regeringens uppfattning är uteslutande Ryssland och Kina och det är USA som tillsammans med sina vasaller, dit numera också Sverige vill räknas, måste upprätthålla världsordning och fred.

 

Att Trumps USA skulle vara den fredliga världsordningen särskilda väktare är en åsikt som den svenska regeringen nog är ganska ensam om. Bara Trumps globala miljöpolitik är ett större hot mot världen än ryska aggressioner i Ukraina. Men USA har inte heller tidigare varit någon pålitlig garant för en internationell världsordning annat än när den gynnat USA:s ekonomiska eller politiska intressen. Trump är inte den första amerikanska president som misstror och underminerar Förenta Nationernas arbete.

 

Försvarsministern anklagar Ryssland och Kina för att de vill upprätta intressesfärer, vilket är sant men det ju självklart också vad USA ständigt hållit på med. Det är som bekant USA, inte Ryssland eller Kina, som under de senaste 15 åren startat förödande krig i Afghanistan och Irak, som fått katastrofala följder i regionen. Det går en linje mellan dessa amerikanska krig och IS och dagens terrorism.

 

Det bekymrar uppenbarligen inte den svenska regeringens vars tilltro till USA:s avsikter och entusiasm för militära styrkedemonstrationer tycks gränslös. Nya stora övningar i vår region, med svensk medverkan, kommer att äga rum under de närmaste månaderna vilket bl.a. innebär att - enligt uppgift - ca 1000 amerikanska soldater intar Gotland. En amerikansk general – 4-stjärnig, säger försvarsministern stolt – har också meddelat att Gotland vore en utmärkt bas för USA flygstridskrafter. Övningarna har föregåtts av en kampanj från försvarsmaktens sida vars syfte uppenbarligen är att skärra opinionen och öka entusiasmen för militära demonstrationer. Nu senast har försvarsministern och överbefälhavaren i en gemensam artikel också hotat dem som inte är övertygade om övningens önskvärdhet och som vill ”sprida en felaktig bild av övningens syfte och inriktning”. Sådan aktivitet kommer att bemötas, meddelas det.

 

Om regeringen var angelägen om att verkligen främja Sveriges säkerhet och fred borde den dra ned på sina starkt överdrivna hotbilder mot Sverige. Vi är idag inte mer – snarare mindre – hotade än under det kalla krigets dagar, då Warschawapaktens militära operationer i Östersjön var långt mer omfattande än dagens. Vårt försvar var då starkare än nu men alla förnuftiga människor insåg att det inte var det svenska försvaret som ytterst upprätthöll freden i regionen utan stormakternas insikter om att ett europeiskt krig skulle kunna bli ett globalt kärnvapenkrig och därmed total förödelse. Nu precis som då är ett ryskt angrepp på Sverige extremt osannolikt och egentligen bara tänkbart som en del av en större europeisk konflikt.

 

Svensk säkerhetspolitik idag borde liksom tidigare på alla nivåer verka för avspänning i regionen. Då är inte villkorslös uppslutning till USA lika lite som bombastiska angrepp på Ryssland i vårt intresse och inte heller att understödja och delta i militära styrkedemonstrationer. Försvarsministern tycks tro, med den militära logik som han gjort till sin och regeringens, att de kommer skrämma Ryssland och göra Putin beskedlig, ja lika bra som Trump. Men det enda resultatet lär bli nya militära aktiviteter från rysk sida och så rullar det på med ökad upprustning och ökad spänning.

 

Jag misstänker att regeringens politik är inrikespolitiskt betingad mot bakgrund av att militära gester, nationalism och rysshat är i tidens anda. Jag och många andra som stödde socialdemokraterna i valet hade ju hoppats – ja, utgått ifrån – att socialdemokratin liksom tidigare skulle stå emot den sortens åsiktsbildning och i sin politik värna den svenska alliansfriheten och motverka upprustning i Östersjöregionen. Men där tog vi uppenbarligen miste. Men med tanke på att den borgerliga oppositionen definitivt vill föra in Sverige i NATO är det bara en socialdemokratisk tillnyktring och kursändring som kan förhindra att Sverige i onödan glider in i ett farligt säkerhetspolitiskt läge.

 

Försvarsministern avslutar sitt USA-tal med en säregen historisk referens: vi skall nu gå tillsammans med USA ”som vi gjorde på 1700-talet”. Han måtte ha syftat på den handels- och vänskapstraktat som Sveriges ambassadör i Paris, Gustaf Philip Creutz 1783 undertecknade med den amerikanska ambassadören Benjamin Franklin. Hur denna vänskapliga hand till det nyfödda USA på 1700-talet kan föra oss in i dagens militära excesser är svårt att förstå men försvarsminister har kanske sin egen logik.

 

 

 

Carl Tham från en ledare i Dalademokraten 2017-05-30.

 

 

 

 

I min värld vore Carl Tham, med erfarenheter både som minister och ambassadör, socialdemokratisk försvarsminister istället för den vi har idag, Peter Hultqvist. Hultqvist hade istället passat bra på sin post i en moderatledd regering. Men så långt har det politiska förfallet gått i dagens socialdemokrati att det inte längre går att skilja högerns försvarspolitik från den socialdemokratiska.

 

Det sägs att Peter Hultqvist när han fick se bilderna från NATO-mötet där USA:s president Donald Trump knuffades, trängdes, ja nästan slogs för att hamna i centrum av gruppen inför TV-kameran skämdes något så gruvligt. Inte för att Trump nästan hamnade i rallarslagsmål, inte för att de övriga nationsledarna låtsades som ingenting hade hänt, inte för att de accepterade situationen likt skamfyllda skolpojkar, utan för att ingen av nationsledarna lade sig på alla fyra och lät sig begangnas av Trump som fotpall. Nu har Hultqvist lovat sig själv att Sverige skall med i NATO till varje pris. I fortsättningen skall han själv liggande på alla fyra bära upp USA:s president på alla NATO:s möten, så att denne inte riskerar att hamna i bakgrunden inför TV-kameran. Peter Hultqvist har en uppgift!

 

 

 

 

Bild, sverigesradio.se

 

 

 

Jag låtsas

 

Jag låtsas jämt.

Jag går omkring och låtsas att jag lever.

 


RSS 2.0