Intet

 

Jag gör små, små saker varje dag.

 

Dagarna går.

 

Medan jag väntar.

 

På:

lugnet

tystnaden

mörkret

utslocknandet.

 

Intet liv.

Intet.

 


Kolskjutaren

 

Han är en av de tysta, stillsamt grå

 

som aldrig gör väsen kring sin person.

 

Han sköter sitt arbete mekaniskt,

 

talar aldrig på möten, syns inte ute.

 

Hans vedbod är renare än ett apotek

 

och ordnad efter stränga mönster.

 

Han fostrar livet till att gå

 

i invanda banor och han tycker illa

 

om helgdagar mitt i veckan.

 

Han skjuter kol till ugnarna

 

och tycker det är likgiltigt

 

vem som gör det.

 

På honom bygger man samhällen.

 

 

 

Dikten ”Kolskjutaren” ur diktsamlingen ”Sotfragment” från 1949 av proletärförfatten Stig Sjödin (1917-1993).

 

 

 

När jag läser ovanstående dikt kommer jag att tänka på Ulf Lundells låt ”Folket bygger landet”. Samma tema som hos Sjödin men lite mer nutida. Sanningen som borgarklassen vägrar att se, eller till och med förnekar, är att det är arbetarklassen som bär klassamhället på sina axlar. Arbetarklassen, denna alltför tåliga jätte som en gång kommer att vakna och skaka på sig. Då jävlar!

 

 

 

 

- Dixi, varje gång du hoppar över dina tabletter är du tillbaka på 1970-talet.

 

- ”Sanningen som borgarklassen vägrar att se, eller till och med förnekar, är att det är arbetarklassen som bär klassamhället på sina axlar. Arbetarklassen, denna alltför tåliga jätte som en gång kommer att vakna och skaka på sig. Då jävlar!” Om du visste hur skönt det var att skriva dessa ord. Länge leve 70-talet!

 

- Glöm nu inte bettskenan, Dixi.

 


Vad har nassarna och ICA gemensamt?

 

Jag har ännu inte återhämtat mig efter nazisternas demonstration i Göteborg. Nazister marscherar på gatorna i min hemstad! Det enda jag kan trösta mig med är att deras förmåga tycks ha minskat. Nazi-Adolf och hans tyskar satte världen i brand och grundade ett tredje rike som när det var som störst bestod av nästan hela Europa. Dagens svenska nazisters tredje rike varade bara några timmar och bestod av en kilometerlång tarm som sträckte sig mellan ICA-Mölndal och ICA-Focus i Göteborg. Nassarna kom ju inte ens fram till demonstrationens utgångspunkt innan den anständiga delen av svenskarna hade stoppat dem utanför Liseberg och demonstrationen upplöstes sedermera av polisen. Vad är det som går och går men aldrig kommer till start?

 

Man kan bara hoppas att det går för nazisterna som det gick för ICA. Hos ICA märktes gammal äcklig utgången köttfärs om med aktuellt datum och salufördes sedan som färskvara. Hade det inte varit för SVT:s granskande samhällsmagasin UG som avslöjade det hela hade väl man lyckats förgifta hela svenska folket. I alla fall alla dem som handlar på ICA. Dagens nazister saluför en gammal äcklig, ja rent utav vidrig våldsideologi som historien redan har förkastat, som något nytt, oskyldigt och fräscht. Men min förtröstan på det svenska folket är obruten. Här behövs inget UG som avslöjar bluffen, svenska folket är väl inte helt historielösa.

 

 

 

- Va, vad säger du? Är dom så historielösa och okunniga så att dom tror att nazismen är en ideologi bland andra? Jag tror jag tjackar spikskor och listigt drar iväg. Vem vill genomlida nittonhundratrettiotalet igen? Inte jag i alla fall. Jag äter varken köttfärs som har fått mogna i nittio år eller låter mig luras av brunskjortor.

 


RSS 2.0